Categorieën
Natuur

Realisatie van een interactieve informatiezuil

Bij NatuurEducatieCentrum De Specht in Handel is een interactieve informatiezuil gerealiseerd, welke meer uitleg biedt aan de naastgelegen vitrine met opgezette vogels. Speciaal om de jeugd op een moderne en actuele wijze antwoorden te geven op hun vragen: ‘Welk geluid maakt die vogel?’ En ‘Hoeveel eieren legt die andere vogel?’

Vanuit de leiding van de JeugdSpecht kwam in 2018 de vraag bij VogelWerkGroepGemert of er wellicht mogelijkheden waren om de vogelvitrine van verder commentaar te voorzien. De jeugdleden vergaapten zich allen aan de mooie opgezette vogels in de vitrine en stelden allerlei vragen, met name over de geluiden en de leefomgeving van deze vogels.

Deze vraag inspireerde me en op korte termijn werd het idee geboren om een interactieve informatiezuil te gaan plaatsen bij de vogelvitrine. Zelf was ik nog maar een aantal jaren lid van VogelWerkGroepGemert, maar bracht wel een jarenlange ervaring op computergebied mee. Dat interessevlak op het snijpunt van natuur en techniek bleek een ideale combinatie om dit project te realiseren.

Het idee van de interactieve informatiezuil

Eigenlijk zou je het liefste een fulltime natuurgids bij de vogelvitrine willen hebben staan, om zo alle kinderen uitleg te geven over wat er in die vitrine te zien is. Naast opgezette vogels zijn er overigens ook een aantal opgezette zoogdieren te zien, zoals o.a. wezel, vos, haas en bunzing. Maar ook een das en egel ontbreken niet.

Hoe combineer je nu die wens tot uitleg geven en de juiste informatie te laten zien bij een vogelvitrine? Het op één na beste idee (na de fulltime natuurgids) om deze informatie te doen tentoonstellen is natuurlijk via een interactieve website.

Met een interactieve website kun je een link maken naar de opgezette vogels en per vogel het geluid en overige informatie laten weergeven. Informatie over leefgebied, verspreiding en voedsel is allemaal mogelijk weer te geven in een website.

Van idee naar realisatie

Het is niet 1,2,3 vanzelfsprekend om een interactieve website op het gebied van vogels te realiseren. Toch hebben we de klus geklaard!

Samen met VogelWerkGroepGemert en de leiding van de JeugdSpecht zijn we tot een plan gekomen om een interactieve website te realiseren en deze weer te geven naast de vogelvitrine.

De hardware

Om een interactieve website weer te geven hadden we gedacht om een touchscreen te hebben in plaats van een losse monitor en een apart toetsenbord en / of muis. Dit touchscreen zou dan op de juiste hoogte voor de jeugd toegankelijk moeten zijn om te bedienen. Een minicomputer zou dienst doen om de website weer te geven op het touchscreen!

Interactieve informatiezuil NEC De Specht te Handel

De interactieve website

Allereerst, zo hadden we gedacht, zouden we starten met het realiseren van een interactieve website. Deze website is gerealiseerd in een Content Management System-omgeving (CMS), vanwege voldoende mogelijkheden tot bijwerken van de website en automatisch afspelen van de geluiden en weergeven van de foto’s en informatie. Alle ingrediënten voor een volledig interactieve website.

Screenshot interactieve website tbv vogelvitrine NEC De Specht

Foto’s van alle opgezette vogels en zoogdieren werden genomen en gebruikt in deze toegepaste interactieve website.

Proefopstelling

Nadat de interactieve website was gerealiseerd kon een proefopstelling worden gemaakt!

Er werd een keuze gemaakt welk touchscreen zou worden gebruikt en er werd een computer uitgekozen, die deze website zou gaan weergeven. De keuze voor de computer was gevallen op een Raspberry Pi.

Minicomputer Raspberry Pi

In de definitieve uitvoering van de interactieve informatiezuil is deze minicomputer Raspberry Pi uiteindelijk weggewerkt in de pilaar van de zuil.

Proefopstelling interactieve informatiezuil NEC De Specht te Handel

Technische specificaties

Wilt u meer weten over de technische specificaties van de realisatie interactieve informatiezuil bij NEC De Specht, neem dan contact op met de bedenker en realisator van dit product: PeterPaul van de Ven.

Mijn missie:

”Geniet & Maak onze Blauwe planeet weer GroenKleurig”

Mail de realisator!

Nu je alles weet over deze interactieve informatiezuil informeer je naar de technische specificaties!

Informatiezuil
Foto: PeterPaul van de Ven